/ /
 • 2016-04-26
  Төв архивын газрын дарга, Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн дарга нарын хамтран баталсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу Баянзүрх дүүрэг ...
 • 2016-04-26
  Ази Европын дээд түвшний 11 дүгээр уулзалт Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах гэж байгаатай холбогдуулан Төв архивын газрын даргын баталсан "Бие бү...
 • 2016-04-23
  2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр Төв архивын газрын Тусгай сангийн эрхлэгч, цагдаагийн хошууч Т.Оюунзул "Төрийн архивын ашиглалтын нийтлэг журам", ...
 • 2016-04-23
  2016 оны 01 дүгээр сарын 15-нд Газрын нийт алба хаагч нар аж, ахуйн өдөрлөг хийлээ. ...
 • 2016-04-23
  2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр Газрын нийт алба хаагч нарт сургалт хийлээ. Зааварлагч-арга зүйч Г.Түвшинжаргал "Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, ...
 • 2016-04-23
  Төв архивын газрын дарга, Багахангай дүүрэг дэх цагдаагийн тасгийн дарга нарын хамтран баталсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу Багахангай дүүрэг дэх цагд...
 • 2016-04-18
  2016 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр. Төв архивын газрын Зааварлагч арга зүйч Г.Түвшинжаргал "Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам /код-120/",...
 • 2015-12-22
  2015 оны жилийн эцсийн тайлангын хурал хийлээ Газрын дарга, дэд дарга нар нийт алба хаагч нарт газрыхаа 2015 оны хийж гүйцэтгэсэн ажлыг тайлагналаа ...
 • Бидний тухай

 • Vertical menu

 • Vertical menu1

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна