• "Намар-Эрүүл цагдаа" аяныг зохион байгуулав
 • Бүсчилсэн сургалт зохион байгуулав.
 • Видео сургалт зохион байгуулав
 • АРХИВЫН БАРИМТАД ХАДГАЛАГДАЖ БАЙГАА БАРИМТУУДАД НЭГДСЭН ТООЛЛОГО ЯВУУЛЖ БАЙГАА ТАЛААР
 • Хүүхдийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулав
 • Цахим сургалт зохион байгуулав
 • "Архив, албан хэрэг хөтлөлт" сэдэвт бүсчилсэн сургалт зохион байгуулав
 • Төв архивын 2019 оны нэгдүгээр улирлын тайлан
 • “Архив, албан хэрэг хөтлөлт” сэдэвт сургалт зохион байгуулав
 • ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТӨВ АРХИВЫН 2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
 • Бидний тухай

 • Vertical menu

 • Vertical menu1

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна